2018-10-20 09:12 #0 av: Magi-cat

Fåglarna behöver någonstans att bo och det är för ont om gamla fina murkna träd som är lämpliga.

Har du en bra idé till fågelholk, så delta i SM i fågelholk 2019! Glad

" Den som sätter upp en holk och får chansen att se fåglar bygga bo och mata ungar på nära håll, glömmer det inte. Vår målsättning med tävlingen är att den ska ge fler bohål åt fåglarna och fina naturupp­levelser för deltagarna."

https://www.naturskyddsforeningen.se/holksm-2019