Rymden

Stjärna slits itu av svart hål

2018-06-21 08:05 #0 av: Loris M

"För första gången har astronomer kunnat se hur en stjärna sugs in av ett svart hål, slits itu och förvandlas till en jetstråle av materia som sprutas i en hastighet som närmar sig ljusets. Nu presenteras de nya rönen av forskare vid Stockholms universitet och 25 andra institutioner världen över i en artikel i Science.

Vid några få tillfällen har astronomer tidigare kunnat detektera så kallade Tidal Disruption Events (TDE:s), när en stjärna slits itu på grund av den enorma gravitationen hos ett svart hål. Det har tidigare varit känt att TDE:s kan ge upphov till jättelika jetstrålar som sprutar ut materia från den döende stjärnan i enorma hastigheter, men nu har astronomerna alltså för första gången kunnat följa förloppet när jetstrålen skapas och utvecklas. Dramat utspelar sig i två kolliderande galaxer som kallas Arp 299 ungefär 150 miljoner ljusår från jorden. Mitt i den ena galaxen finns ett svart hål med ungefär 20 miljoner gånger så stor massa som vår sol, som slitit itu en stjärna dubbelt så stor som solen."

De skriver vidare att upptäckte kom som en överraskning och att det var först 2011 som astronomer kunde konstaterbara att det handlade om en jetstråle och inte en supernova som man tidigare trott. ".... 26 institutioner över hela världen (däribland tre forskare från Stockholms universitet och två från Chalmers) har samarbetat kring observationerna av händelseförloppet i Arp 299 och de publicerar sina resultat i den vetenskapliga tidskriften Science."

https://www.astro.su.se/om-oss/nyheter/f%C3%B6rsta-bilden-av-stj%C3%A4rna-som-slits-itu-av-svart-h%C3%A5l-1.390118

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2018-06-21 08:11 #1 av: Magi-cat

Mycket intressant, tack! StjärnorBlomma

"Mitt i den ena galaxen finns ett svart hål med ungefär 20 miljoner gånger så stor massa som vår sol, som slitit itu en stjärna dubbelt så stor som solen.""

Alltså...FörskräcktDet är stort, det. Man fattar det inte. 

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2018-06-25 21:38 #2 av: Huygens

Enligt forskarna inom Elektriska Universumet finns inga svarta hål. Det är en fantasi som saknar stöd. Det saknas observationer.


Anmäl
2018-06-30 07:24 #3 av: Magi-cat

🎈

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2018-07-01 13:19 #4 av: Huygens

Fysikern/matematikern Stephen J Crothers inom forskningsområdet Elektriska Universumet förklarar varför teorin om svarta hål är felaktig. SJCrothers, 2014-12-29

"It is very easily proven that the black hole and the big bang contradict one another and so they are mutually exclusive. All alleged black hole solutions to Einstein's field equations pertain to universes that are spatially infinite, are eternal, contain only one mass, are not expanding, and are asymptotically flat or asymptotically curved. But the alleged big bang universes are spatially finite (one case) or spatially infinite (two different cases), are of finite age, contain radiation and many masses (including multiple black holes, some of which are primordial), are expanding, and are not asymptotically anything (Crothers 2013). Thus black hole universes and big bang universes contradict one another. They are mutually exclusive and so they cannot co-exist. It is therefore not possible for a black hole to be present in a big bang universe or even in another black hole universe, and likewise it is not possible for a big bang universe to be present in a black hole universe or in another big bang universe."


Man behöver kanske förstå begrepp som "asymptotiskt platt" osv.

Länken till PDF-en går till ett 16-sidors dokument som är lite mera tekniskt. För att förstå Crothers och Einsteins teori om svarta hål behöver man veta mycket matematik och förstå det språk som används. Crothers försöker ändå förklara med vanliga ord men går ofta tillbaka till den bakomliggande matematiken till påståendet om svarta hål existens, matematik som han anser är felaktig och därför inte bevisar något. Crothers har även rent tekniska dokument för den som har en fulllständig akademisk examen inom forskningsområdena svarta hål, Big Bang och Einsteins Relativitetsteori. SJCrothers dokumentlista, 2018-03-24

På det fysiska området saknas det experiment och det saknas observationer av existensen av svarta hål. Dom företeelser som ska finnas saknas. Observerad händelsehorisont kan ej uppvisas, observerad singularitet kan ej uppvisas.

Nästan dagligen rapporterar lydmedia att svarta hål hittats. Det enda NASA lyckas med är att observera 2 miljoner galaxcentrum, men det är inte samma sak som att observera svarta hål.


Teorin om svarta hål är inte Einsteins utan härör från tre forskare som initialt byggde sina beräkningar på felaktig matematik. Senare rättades den felaktiga matematiken och dom korrekta formlerna kunde inte länge resultera i svarta hål. Dom tre forskarna var Hilbert, Droste och Schwarzschild, varav den sistnämnda rättade felet i matematiken så att inga svarta hål längre uppkom i kalkylerna. SJCRothers huvudsida

Trots att Schwarzschild rättat sina räknefel, valde Einstein att fortsätta använda den felaktiga matematiken som Schwarzschild först presenterat, då den felaktiga matematiken gav dom efterlängtade svarta hålen.


I den akademiska världen har Crothers blivit hånad och förlöjligad, förlöjligad och hånad, men mestadels bara mött med tystnad.

Crothers har ett litet talfel och ett något besvärligt australisk uttal, men lyssnar man tålmodigt kan Crothers förklara varför det inte kan finns svarta hål enligt den matematik som presenterats av Einstein. Några föreläsningar av Stephen J Crothers, ibland finns videon i texttformat länkad i infofältet.

(YT/ThunderboltsProject, 2012-11-27, 51 min) teknisk intervju.
(YT/ThunderboltsProject, 2013-03-01, 23 min) EU 2013, del 1.
(YT/ThunderboltsProject, 2013-03-01, 21 min) EU 2013, del 2.

(YT/ThunderboltsProject, 2014-02-04, 11 min) enkel kortintervju.
(YT/BielowTV, 2014-05-06, 1 tim 15 min) Salzburgföreläsning.

Professor Pierre-Marie Robitaille i radiologi, Ohio, USA, berättar kortfattat varför svarta hål inte kan existera och föreslår att den intresserade läsaren fördjupar sej i ett dokument från Stephen J Crothers. (YT/SkyScholar, 2017-07-03, 6 min)

Det går även att hitta föreläsningar med Professor Pierre-Marie Robitaille i radiologi, där han förklarar varför kosmisk bakgrundsstrålning ej existerar och det detekterade värdet är resultatet av mätfel (i bästa fal) och kanske forskningsfusk i Macchiarinistil.


Ytterliggare några EU-videor om frånvaron av svarta hål. Problemet för dagens forskare är att nya astronomiska upptäckter inte stöder existensen av svarta hål.

(YT/ThunderboltsProject, 2012-10-15, 8 min) Black Hole Surprise.
(YT/ThunderboltsProject, 2017-12-10, 12 min) Bad Black Holes.

Teorin om svarta hål har kollapsat i sej själv.


Anmäl
2018-07-21 21:12 #5 av: [Hukanson]

Existerar svarta hål? Enligt vår normala vetenskap är svarta hål utanför vårt vanliga galaxmateriella universum. De är kompakta hål av kollapsad materia där atomerna inte längre upprätthåller sin normala struktur utan bildar subatomära partikelgitter. Naturligtvis har vi inga observationer av detta. 

Kritiken riktas mot Einsteins teorier och påstår att svarta hål måste vara av oändlig natur vilket inte en galax är. Men grejen är ju att svarta hål har en annan natur än vanlig materia - den är enbart regerad av gravitation. Kritiken är enbart en intellektuell debatt om hårklyverier och utanför praktisk relevans.

Existensen av svarta hål kan påvisas av det inflytande/påverkan det har på omgivningen. Det måste väl Huygens ändå medge är fullt möjligt?

"nu har astronomerna alltså för första gången kunnat följa förloppet när jetstrålen skapas och utvecklas. Dramat utspelar sig i två kolliderande galaxer som kallas Arp 299 ungefär 150 miljoner ljusår från jorden. Mitt i den ena galaxen finns ett svart hål med ungefär 20 miljoner gånger så stor massa som vår sol, som slitit itu en stjärna dubbelt så stor som solen."

Vetenskapen kan följa detta drama från 150 miljoner ljusårs avstånd. Hatten av för vetenskapen och NASA.

Oneness can not be divided.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.