2018-06-08 09:01 #0 av: Magi-cat

Bortåt 200 personer vårdas varje år i Sverige för huggormsbett.

Om du blir biten av en huggorm, eller ditt barn blir det, ring 112!

Vanligen ser bettet ut som två prickar, en halv till en cm ifrån varandra. Det blir svullet runt bettet och det gör ont. Dock är det inte alltid ormen avgett något gift, så det behöver inte vara farlig, men det vet man ju inte.

Håll dig lugn, håll barnet lugnt. Var stilla, den bitne ska inte gå i onödan. Ring som sagt 112. Ta er sedan till vårdcentral eller liknande. Den bitne ska inte köra själv.

Symptomen vid huggormsbett är hjärtklappning, kallsvett, illamående, andnöd, kall, blek hud och yrsel.

Man ska inte försöka suga ut giftet, eller snöra av någon kroppsdel, utan låt bettstället vara!

Särskilt känsliga är förstås barn, men även gamla, gravida och de med någon annan sjukdom.

"* Ring 112. 

* Ta av skor om du blivit biten på foten, eller ringar och klocka om det är på handen eftersom området runt bettet ofta svullnar upp. 

* Håll den bitna kroppsdelen stilla, gärna högt

* Var stilla och försök vila, giftet sprider sig fortare om den bitna rör på sig. 

* Försök aldrig att suga ut giftet, kyla, värma eller dra åt med något kring den ormbitna kroppsdelen. Det kan göra saken värre. "

https://www.metro.se/artikel/s%C3%A5-g%C3%B6r-du-om-ditt-barn-blir-biten-av-en-huggorm-xr

https://giftinformationen.se/huggormsbett/