2018-03-12 11:58 #0 av: Magi-cat

(Till vårt lexikon Cool)

Ett pyroklastiskt flöde (andra namn: askflöde, glödande lavin) uppstår vid ett vulkanutbrott. Det är ett snabbt rörligt och ofta glödande utsläpp av gas, aska och sten och kan vara  mycket farligt.

Det kan bildas genom att lava från ett tidigare utbrott täppt till ett lavarör som står emot trycket till en viss gräns. När det inte håller längre exploderar vulkanen och släpper fram dessa heta flöden.

Det svalnade materialet från pyroklastiska flöden bildar bergarter som kalla ignimbriter.

ett snabbrörligt, ofta glödande, utsläpp av gasaska, och sten,

https://sv.wikipedia.org/wiki/Pyroklastiskt_fl%C3%B6de