2017-10-18 20:13 #0 av: Magi-cat

Det ser verkligen märkligt ut när orange och röda lågor fladdrar inuti trädet! 

Men det tycks inte vara så ovanligt vid skogsbränder. Trädets utsida är fuktigare än insidan och står emot branden bättre. Insidan kan brinna flera dagar...

https://www.expressen.se/tv/omtalat/omtalattv/chockerande-upptackten-i-tradet-aldrig-sett-nagot-liknande/